lijn1
lijn2
EditRegion1

Dit beloven wij!

Vzw Ontmoetingscentrum Den Tichel is zich ervan bewust hoe belangrijk privacy is voor onze klanten en vrijwilligers. We streven ernaar duidelijk te zijn in hoe we de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

 

Wetsgrond

We houden ons aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Verordening trad op 25 mei 2018 in werking. De Verordening wordt vaak ook GDPR genoemd (General Data Protection Regulation). Recent wordt ook gebruik gemaakt van de term AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Verzamelen

Volgende gegevens worden verzameld van gebruikers en vrijwilligers:

Naam en voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres

 

Gebruiken

Deze informatie wordt enkel gebruikt om met elkaar in contact te komen, om reserveringen tot stand te laten komen en een huurovereenkomst voor de lokalen af te sluiten. We delen deze informatie verder met niemand.

Contact

Vzw Den Tichel
Sint Trudostraat 76
3990 Peer

 

 

lijn3